Struktura szkoły

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli jest samodzielną jednostką organizacyjną prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 • Organ prowadzący: Gmina Kołbiel
 • Organ nadzorujący: Mazowiecki Kurator Oświaty

Kadra kierownicza:

 • Dyrektor szkoły
 • Zastępcy dyrektora szkoły
 • Kierownik świetlicy i stołówki

Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli

W placówce zatrudnieni są pracownicy na następujących stanowiskach: 

 • dyrektor,
 • zastępca dyrektora szkoły
 • kierownik świetlicy i stołówki,
 • nauczyciel oddziału przedszkolnego,
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
 • nauczyciel przedmiotu,
 • nauczyciel wspomagający,
 • nauczyciel wychowawca świetlicy,
 • pedagog,
 • psycholog,
 • logopeda,
 • sekretarz szkoły,
 • intendent,
 • kucharka,
 • pomoc nauczyciela,
 • pomoc kuchenna
 • sprzątaczka,
 • konserwator,
 • woźny.
Wytworzył:
Udostępnił:
Płochocka Honorata
(2021-04-13 23:13:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartnicki Tomasz
(2021-04-14 00:12:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki