Rozpatrywanie wniosków

Podania, wnioski, skargi i inną korespondencję przyjmuje sekretarz szkoły w godzinach pracy sekretariatu.  

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie w szkolnym sekretariacie  lub ustnie po wcześniejszym umówieniu spotkania z Dyrektorem Szkoły.  

Rozpatrywania skargi lub wniosku dokonuje Dyrektor w terminie ustawowym. 

Wytworzył:
Udostępnił:
Płochocka Honorata
(2021-04-13 23:53:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartnicki Tomasz
(2021-04-14 00:13:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki